Đội ngũ giáo viên nhà trường được đào tạo chính quy trên ghế nhà trường, với tâm huyêt yêu nghề coi học sinh như con, trường lớp là nhà. Các cô luôn tâm niệm mang hết những gì học được để chăm sóc và dậy dỗ các bé.